หลักสูตรการปักผ้าด้วยโครเชต์

 


เป็นเทคนิคการปักผ้าชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส โดยการใช้เข็มโครเชต์แบบพิเศษในการปักผ้าแทนการใช้เข็มปักแบบทั่วๆไป ท่านจะได้เรียนรู้การจับและการหมุนเข็มโครเชต์ การปักขึ้นต้นและการจบ ,การปักลูกโซ่, การปักดีงไหมย้อนกลับ และการปักสับหว่าง ด้วยโครเชต์พิเศษนี้ ผู้ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรนี้ ควรมีพื้นฐานการปักผ้าหรือเคยปักผ้ามาบ้างแล้ว


เปิดอบรม: เฉพาะวันพฤหัส หรือ ศุกร์ หรือ เสาร์ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า) 
เวลาเรียน:               10.00น.- 12.30 น.  จำนวน 2 ครั้ง รับจำนวน รอบละ 4 ท่านเท่านั้น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค่าอบรม: สอบถาม
ค่าอุปกรณ์: เพิ่มค่าโครเชต์ 1,500 บาท(เป็นโครเชต์สำหรับปักผ้า ด้ามไม้อย่างดี) และค่าสะดึงกลม 1,800 บาท (เป็นสะดึงกลมนำเข้าจากต่างประเทศ ที่สามารถยึดติดกับโต๊ะได้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้สองมือในการทำงานได้ ชมภาพสะดึงนี้ได้ในหัวข้อ สะดึง) ในกรณีลูกศิษย์ที่มีสะดึงนี้แลัว ท่านสามารถนำสะดึงนี้มาใช้ในการเรียนครั้งนี้ได้เลย
คุณสมบัติของผู้เรียน:         ต้องถนัดมือขวาเท่านั้น และอายุไม่เกิน 55 ปี (เนื่องจากต้องใช้สายตาค่อนข้างมากในการปักด้วยเทคนิค นี้ค่ะ)หลักสูตรนี้สอนโดยครูแป๋ว ซึ่งเป็นคนไทย ที่สามารถสอนและอธิบายเทคนิคการปักกับท่านได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านล่ามหรือผู้แปลภาษา ให้ยุ่งยากหรืออาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ และท่่านสามารถสอบถามข้อสงสัยระหว่างการเรียนได้ทันที ซึ่งครูแป๋วเป็นผู้เชี่ยวชาญการปักด้วยเทคนิคนี้เป็นอย่างดี เพราะเธอได้เรียนเทคนิคการปักด้วยโครเชต์นี้จาก สถาบัน LESAGE จากประเทศฝรั่งเศสโดยตรง นอกจากนี้เธอได้เปิดสอนหลักสูตรนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย   หากท่านใดที่สนใจในหลักสูตรนี้ กรุณาติดต่อสำรองที่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป