หลักสูตรมืออาชีพ

 

 


หลักสูตรการปักผ้าขั้นพื้นฐาน
 

เรียนรู้เทคนิคการปักผ้าขั้นพื้นฐาน

 

เรียนรู้เทคนิค:           7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 6 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 2 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและไหมแล้ว แต่ไม่ได้รวมค่าสะดึง)
 


 

การปักริบบิ้นระดับ 1

 

 

เรียนรู้เทคนิค:           7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าวัสดุ และค่าสะดึง)

 


 


 

 

การปักริบบิ้นระดับ 2

 

 

เรียนรู้เทคนิค:           7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าวัสดุ และค่าสะดึง)

 

 

 

 


 

การปักทึบระดับสั้นยาว 1

 

 

เรียนรู้เทคนิค:           หลายเทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและไหมแล้ว แต่ไม่ได้รวมค่าสะดึง)

 


 

  

การปักทึบสั้นยาวระดับ 2

 

 

 

เรียนรู้เทคนิค:           หลายเทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและไหมแล้ว แต่ไม่ได้รวมค่าสะดึง)

 

 


  

การปัก Stumpwork 1

 

 

เป็นการปักเพื่อให้เกิดมิติ เรียนรู้เทคนิคการปักกลีบดอกไม้แต่ละกลีบ ให้สามารถดัดกลีบพลิ้วไหวได้อย่างสวยงาม รวมทั้งการประกอบกลีบดอกไม้ให้เป็นดอกไม้ และการปักผึ้งให้ขนฟู ตัดขนผึ้งให้ได้รูปทรงฝึ้งที่สวยงาม และประกอบปีกฝึ้ง รวมทั้งมีเกล็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจอีกมากมาย


เรียนรู้เทคนิค:           7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าวัสดุ และค่าสะดึง)

 

 

 

 


 

 

การปักริบบิ้นระดับ 2

 

 

เรียนรู้การปักผลไม้ให้นูนกลม และกลีบเลี้ยงที่พลิ้วไหว รวมทั้งการปักทึบให้ดูมีมิติยิ่งขึ้น

เรียนรู้เทคนิค:           7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าวัสดุ และค่าสะดึง)

 

 

 

 


 

 

การปักผ้าระดับกลางลายองุ่น

 

 

เรียนรู้เทคนิค:           11 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าผ้าและไหม)

 

 
 


 


 

การปักผ้าระดับกลางลายกุหลาบ

 

 

เรียนรู้เทคนิค:           11 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าผ้าและไหม)