หลักสูตรของ Parichat House Embroideryหลักสูตรมีให้เลือกหลายหลักสูตรโดยแบ่งเป็นA. หลักสูตรมืออาชีพ


หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ทุกเทคนิคของการปัก จะแบ่งเป็น 5 หลักสูตรย่อยคือ

     1. การปักผ้าชั้นพื้นฐาน
     2. การปักริบบิ้นระดับ 1
     3. การปักริบบิ้นระดับ 2
     4. การปักทึบสั้นยาวระดับ 1
     5. การปักทึบสั้นยาวระดับ 2
     6. การปัก Stumpwork ระดับ 1
     7. การปัก Stumpwork ระดับ 2
     8. การปักผ้าระดับกลางลายองุ่น
     9. การปักผ้าระดับกลางลายกุหลาบB. หลักสูตรเพื่อความเพลิดเพลิน


หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยจะแบ่งเป็นหลักสูตรย่อย

     1. หลักสูตรชั้นพื้นฐานระดับ 1[PA001] 
     2. หลักสูตรชั้นพื้นฐานระดับ 1[PA002] 
     3. หลักสูตรชั้นพื้นฐานระดับ 1[PA003] 
     4. หลักสูตรสมุดโน็ตปักลาย
     5. หลักสูตรระดับกลาง [PB001] 
     6. หลักสูตรระดับกลาง [PB002] 


 

C. หลักสูตรการปักชั้นสูงสำหรับเสื้อผ้า


     1. หลักสูตรการปักผ้าด้วยโครเชต์