Facebook

หลักสูตรมืออาชีพ

หลักสูตรการปักผ้าขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เทคนิคการปักผ้าขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เทคนิค: 7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 6 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 2 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและไหมแล้ว แต่ไม่ได้รวมค่าสะดึง)

การปักริบบิ้นระดับ 1

เรียนรู้เทคนิค: 7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าวัสดุ และค่าสะดึง)

การปักริบบิ้นระดับ 2

เรียนรู้เทคนิค: 7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าวัสดุ และค่าสะดึง)

การปักทึบสั้นยาวระดับ 1

เรียนรู้เทคนิค: หลายเทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม:สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและไหมแล้ว แต่ไม่ได้รวมค่าสะดึง)

การปักทึบสั้นยาวระดับ 2

เรียนรู้เทคนิค: หลายเทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและไหมแล้ว แต่ไม่ได้รวมค่าสะดึง)

การปัก Stumpwork 1

เป็นการปักเพื่อให้เกิดมิติ เรียนรู้เทคนิคการปักกลีบดอกไม้แต่ละกลีบ ให้สามารถดัดกลีบพลิ้วไหวได้อย่างสวยงาม รวมทั้งการประกอบกลีบดอกไม้ให้เป็นดอกไม้ และการปักผึ้งให้ขนฟู ตัดขนผึ้งให้ได้รูปทรงผึ้งที่สวยงาม และประกอบปีกผึ้ง รวมทั้งมีเกล็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

เรียนรู้เทคนิค: 7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าวัสดุ และค่าสะดึง)

การปัก Stumpwork 2

เรียนรู้การปักผลไม้ให้นูนกลม และกลีบเลี้ยงที่พลิ้วไหว รวมทั้งการปักทึบให้ดูมีมิติยิ่งขึ้น

เรียนรู้เทคนิค: 7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าวัสดุ และค่าสะดึง)

การปักผ้าระดับกลางลายองุ่น

เรียนรู้เทคนิค: 11 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าผ้าและไหม)

การปักผ้าระดับกลางลายกุหลาบ

เรียนรู้เทคนิค: 11 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง: 9 ชั่วโมง (ครั้งละ3 ชม จำนวน 3 ครั้ง)
ค่าอบรม: สอบถาม (ค่าเรียนไม่รวมค่าผ้าและไหม)


15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 619 ครั้ง

Engine by shopup.com