หลักสูตรเพื่อความเพลิดเพลิน


 

หลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับ 1 [PA001]

 

 

 

เรียนรู้เทคนิค:          

7 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง:                5 ชั่วโมง
ราคา: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและลายปัก ส่วนไหมสามารถเลือกซื้อและใช้สีที่ต้องการได้)   

 

 


 

 

หลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับ 1 [PA002]

 

 

 

เรียนรู้เทคนิค:         4 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง:                4 ชั่วโมง
ราคา: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและลายปัก ส่วนไหมสามารถเลือกซื้อและใช้สีที่ต้องการได้)

 

 

 


 

 

หลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับ 1 [PA003]

 

 

 

เรียนรู้เทคนิค:         3 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง:                5 ชั่วโมง
ราคา: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและลายปัก ส่วนไหมสามารถเลือกซื้อและใช้สีที่ต้องการได้)

 

 

 


 

 

หลักสูตรสมุดโน๊คปักลาย

 

 

 

เรียนรู้เทคนิค:         5 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง:                5 ชั่วโมง
ราคา: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าสมุดหนึ่งเล่ม ค่าผ้าซับในลายดอกไม้ ค่าริบบิ้น)

 

 

 
 

 


 

 

หลักสูตรระดับกลาง [PB001]

 

 

 

เรียนรู้เทคนิค:         5 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง:                5 ชั่วโมง
ราคา: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและลายปัก ส่วนไหมสามารถเลือกซื้อและใช้สีที่ต้องการได้)

 

 

 

 


 

 

หลักสูตรระดับกลาง [PB002]

 

 

 

เรียนรู้เทคนิค:         5 เทคนิค
จำนวนชั่วโมง:                4 ชั่วโมง
ราคา: สอบถาม (ค่าเรียนทั้งหมดรวมค่าผ้าและลายปัก ส่วนไหมสามารถเลือกซื้อและใช้สีที่ต้องการได้)